Saltar apartados
 • UA
 • DBT
 • Taller Aprendre a diagnogticar imatges histològiques amb un microscopi virtual 2014

Taller Aprendre a diagnogticar imatges histològiques amb un microscopi virtual 2014

 ELS DIPLOMES DE CRÈDITS ESTAN DISPONIBLES EN LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENT. 

QUALSEVOL NOVETAT O MODIFICACIÓ DE RELLEVÀNCIA QUE AFECTE Al CURS (COM EL LLOC DE REALITZACIÓ, TARGETES ACREDITATIVES D'ACCÉS A la SALA, TANCAMENT DE MATRÍCULES PER AFORAMENT COMPLETAT, Etc.) ES COMUNICARÀ A través D'AQUESTA PÀGINA WEB I TINDRÀ EFECTES DE NOTIFICACIÓ. PER TANT, ES RECOMANA CONSULTAR PERIODICAMENTE AQUESTA WEB, I ESPECIALMENT DURANT ELS DOS DIES IMMEDIATAMENT ANTERIORS Al COMENÇAMENT DEL CURS.

 

OBJECTIUS

Tradicionalment aprendre a interpretar o diagnosticar imatges histològiques s'ha basat en l'observació repetitiva de les mateixes. Aquest fet i l'abordatge de la Histologia com una disciplina merament descriptiva han determinat l'escassa importància donada pels alumnes a aquesta assignatura (De Juan, et al., 1988b; De Juan et al., 1989; Cañaveras i De Juan, 1993), i que siga una de les disciplines que més obliden els alumnes (De Juan et al., 1988a; De Juan, 1991).

L'eclosió, en els últims temps, d'abundants recursos i aplicacions d'Internet, han facilitat, de forma molt important, aquest aprenentatge. No obstant açò, aquest encara segueix basant-se en la repetició insistent. Amb la finalitat de facilitar i millorar l'aprenentatge de la Histologia, hem anat realitzant progressivament, al llarg dels anys, una classificació i sistematització, dels continguts de la Histologia (De Juan i Ribera, 1980a; De Juan i Ribera, 1980b; De Juan, 1984; De Juan, 1996; De Juan, 1999 i De Juan and Perez, 2003) el que al seu torn, ha anat millorant, substancialment, els resultats acadèmics dels alumnes.

Basant-nos en les dades comentades, podem establir els següents objectius a aconseguir per l'alumnat d'aquest taller pedagògic:

(1) Aprendre a manejar un microscopi virtual capaç d'emular, amb gran precisió, el funcionament d'un microscopi òptic normal.

(2) Aprendre a identificar, en les imatges histològiques, les principals estructures tissulars basades en la nostra sistematització conceptual de les mateixes.

(3) Treballar de forma col·laborativa amb els seus companys en el procés diagnòstic de les imatges histològiques.

(4) Descobrir les estructures tissulars, pels seus propis mitjans, en les imatges histològiques de les mostres de teixits incorporades al microscopi virtual.

(5) Estar suficientment entrenat per a poder transferir aquestes competències al diagnostique de teixits patològics.

INFORMACIÓ GENERAL

 • Dates de realització: 7 i 8 de novembre de 2014.
 • Modalitat d'impartició: semipresencial.
 • Reconeixement acadèmic: 2 Crèdits de Lliure Elecció Curricular (vàlid per a totes les titulacions a extingir) o 20 hores reconegudes per l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació). Les hores ICE estan sol·licitades i pendent de reconeixement.
 • Dirigit a: alumnat de la Facultat de Ciències, Grau en Infermeria, Grau en Medicina i, en general, a l'alumnat i professionals d'altres disciplines interessats en la matèria objecte del curs.
 • Preu: el curs és gratuït per estar patrocinat per la Càtedra Medicina de la Reprodución de la UA.
 • Criteris d'avaluació: per a poder superar el curs i obtenir la qualificació d'apta o apte, és necessari tant l'assistència al 80 % com a mínim de les hores presencials (justificant el 20 % restant). Amb la finalitat d'afermar les competències adquirides i verificar la seua adquisició amb la finalitat d'acreditar-les, els alumnes hauran de realitzar 5 sessions, d'1 hora de durada, d'exercicis programats i personalitzats a través de Campus virtual. Les quatre primeres sessions seran avaluacions formatives i la cinquena serà una avaluació sumativa. Els alumnes disposaran del material explicatiu de les sessions en la carpeta de materials de Campus Virtual.
 • Lloc de realització: aula A1/1-30M de l'aulari I.
 • Professorat: veure programa d'activitats.

PREINSCRIPCIÓ / MATRICULACIÓ

FINALITZAT EL TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ. S'HA ACONSEGUIT EL NOMBRE MÀXIM D'ASSISTENTS.

Ací es pot descarregar la sol·licitud de preinscripció en word i en pdf. També la trobaràs en la secretaria administrativa del Departament de Biotecnologia, situada en el Pavelló de Biotecnologia (edifici nº 9 en el plànol del campus). Una vegada emplenada, es pot enviar per correu electrònic a dbt@ua.es o presentar-la en la secretaria administrativa.

Davant el gran nombre de sol·licituds que es reben, NO ES CONFIRMARÀ EXPRESSAMENT per part dels organitzadors la recepció de les mateixes.

Les persones admeses rebran, una vegada aconseguit el nombre mínim necessari de sol·licituds, un correu electrònic confirmant la seua admissió. El criteri d'admissió serà, en primer lloc, la pertinença a la Facultat de Ciències i en segon lloc, per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds de preinscripció.

IMPORTANT: EN CAS DE NO PRODUIR-SE UN NOMBRE SUFIENT DE PREINSCRITS/MATRICULATS, EL CURS PODRÀ SER ANUL·LAT.

DIPLOMES DE CRÈDITS / CERTIFICAT D'EXPEDIENT PERSONAL DE CURSOS DE L'ICE

Els qui hagen optat pels crèdits i hagen obtingut la qualificació definitiva d'apta o apte podran obtenir un diploma acreditatiu en el Departament de Biotecnologia. Aquest diploma s'ha de presentar juntament amb una fotocòpia del mateix en la secretaria de Centre de la seua titulació per a incorporar els crèdits al seu expedient acadèmic. Es notificarà en la web del Departament de Biotecnologia http://dbt.ua.es la data en la qual ja estan disponibles els diplomes.

Els qui hagen optat pel reconeixement d'hores ICE i hagen obtingut la qualificació definitiva d'apta o apte podran obtenir, si ho sol·liciten en la secretaria administrativa de l'ICE i previ pagament de les taxes corresponents, un certificat acadèmic personal amb tots els cursos realitzats i reconeguts per l'ICE. Quan un/a alumne/a supera el primer curs ICEse li obri un expedient personal en el qual s'aniran acumulant els cursos ICE que es van superant. El/l'alumne/a decideix en quin moment sol·licitar aquest certificat. També es pot sol·licitar gratuïtament una fitxa informativa del citat expedient. Per a més informació, l'enllaç a la pàgina web de l'ICE és http://web.ua.es/ice/

PROGRAMA D'ACTIVITATS(*)

.

Departament de Biotecnologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3999

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464