Saltar apartados

Programa Estudis Propis en Biopatologia 2016-17

L'alumnat al qual li falte menys de 18 crèdits per a l'obtenció del títol oficial d'educació superior pot accedir a aquests estudis.

INFORMACIÓ GENERAL

El programa d'estudis propis (Postgrau) en Biopatologia per al curs 2016-17, organitzat pel Departament de Biotecnologia de la Universitat d'Alacant, consta de dos mòduls formatius que permeten l'obtenció d'un títol de Màster o dos títols d'Especialista.

En concret, els títols als quals es pot accedir cursant el present programa d'estudis són els següents:

 • MÀSTER EN BIOPATOLOGIA I BIOTECNOLOGIA CLÍNICA (7a edició).
 • ESPECIALISTA EN ANÀLISIS CLÍNIQUES (16a edició).
 • ESPECIALISTA EN BIOPATOLOGIA CLÍNICA (7a edició).

L'objectiu d'aquests estudis és formar els alumnes perquè siguen competents per a treballar com a experts en Biopatologia i Biotecnologia Clínica, en laboratoris de l'àmbit públic o privat, coneixent els reglaments de seguretat, higiene i control de qualitat d'aquestes disciplines.

 • Dirigit a: persones amb titulació superior universitària de l'àmbit de la Biomedicina que desitgen ampliar la seua formació en els aspectes relacionats amb la Biopatologia i la Biotecnologia Clínica. En concret, títols en Biologia, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Química, Bioquímica, Odontologia i afins; títols en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició i Dietètica, Podologia, Òptica i Optometria i afins; persones amb titulació superior universitària d'altres països amb títols oficials equivalents. També podrà accedir al Màster l'alumnat que curse un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a obtenir-lo.
 • Dates d'impartició:
  • MÀSTER EN BIOPATOLOGIA I BIOTECNOLOGIA CLÍNICA: del 23 de gener al 31 de juliol de 2017.
  • ESPECIALISTA EN ANÀLISIS CLÍNIQUES: del 23 de gener al 31 de juliol de 2017.
  • ESPECIALISTA EN BIOPATOLOGIA CLÍNICA: del 27 de febrer al 31 de juliol de 2017.
 • Modalitat d'impartició: semipresencial (les assignatures teòriques son en línia i les pràctiques presencials).
 • Lloc: les pràctiques s'impartiran en l'Hospital General Universitari d'Elx, de forma intensiva en horari de matí, amb una durada de quatre setmanes en el títol del Màster i de dues setmanes en els títols d'Especialistes. S'intentarà ajustar les dates de les pràctiques amb les preferències de l'alumnat matriculat.

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

El programa d'estudis propis en Biopatologia pot ser cursat mitjançant una única matrícula, com a Màster en Biopatologia i Biotecnologia Clínica, o bé de forma modular. Per a l'obtenció del títol de Màster en el format modular, els alumnes hauran de matricular-se individualment en cadascun dels mòduls formatius al llarg d'un o diversos cursos acadèmics i, posteriorment es matricularan en el Màster en Biopatologia i Biotecnologia Clínica, amb la sol·licitud de reconeixement de crèdits prèviament obtinguts.

Estructura pla d'estudis en Biopatología 2012-13

Descarregar la imatge en pdf.

TAXES DE MATRÍCULA, FORMA DE PAGAMENT I LÍMIT D'ALUMNAT

Les taxes de matrícula són les següents:

 • MÀSTER EN BIOPATOLOGIA I BIOTECNOLOGIA CLÍNICA: 4.200 euros.
 • ESPECIALISTA EN ANÀLISIS CLÍNIQUES: 2.415 euros.
 • ESPECIALISTA EN BIOPATOLOGIA CLÍNICA: 2.415 euros.

L'import de les taxes de matrícula es pot fer en un únic pagament o dividir-ho en tres pagaments. El primer pagament (50% del total) s'ha de fer en el termini màxim de deu dies des de la realització de l'automatrícula per part de l'alumnat i no es pot domiciliar. El segon i tercer pagament (25% del total cadascun) es faran en abril i maig de 2017, respectivament, i sí que es poden domiciliar.

Per a poder impartir el programa d'estudis en Biopatologia amb les màximes garanties per als alumnes es requereix un mínim de 3 i un màxim de 20 alumnes per a cadascun dels estudis.

PREINSCRIPCIÓ

 • MÀSTER EN BIOPATOLOGIA I BIOTECNOLOGIA CLÍNICA: del 9 al 14 de febrer de 2017.
 • ESPECIALISTA EN ANÀLISIS CLÍNIQUES: fins al 12 de gener de 2017.
 • ESPECIALISTA EN BIOPATOLOGIA CLÍNICA: del 2 al 14 de febrer de 2017.

Si alguna persona està interessada a realitzar algun d'aquests estudis i el termini de preinscripció ja ha finalitzat, pose's en contacte amb la secretaria del departament per si hi haguera alguna vacant i encara fóra possible la matriculació.

Documentació necessària:
 • Formulari de preinscripció Màster en Biopatología i Biotecnologia Clínica.
 • Formulari de preinscripció Especialista en Anàlisis Clíniques.
 • Formulari de preinscripció Especialista en Biopatología Clínica.
 • Fotocòpia COMPULSADA/ACARADA del títol que li dóna accés a l'estudi.
  • Si realitza la preinscripció presencialment en la secretaria del departament, haurà d'aportar:
   • una fotocòpia del títol i mostrar el títol original per a realitzar la compulsa; o en el seu lloc
   • una fotocòpia compulsada del títol.
  • Si realitza la preinscripció enviant la documentació per correu postal, haurà d'aportar la fotocòpia compulsada del títol.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic, en el qual s'indique la càrrega horària dels estudis que li donen accés.
 • Curriculum Vitae que incloga fotografia de grandària carnet.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Expedient acadèmic, formació prèvia i, si escau, prova d'accés.

MATRICULACIÓ

 • MÀSTER EN BIOPATOLOGIA I BIOTECNOLOGIA CLÍNICA: del 15 al 22 de febrer de 2017.
 • ESPECIALISTA EN ANÀLISIS CLÍNIQUES: del 16 al 19 de gener de 2016.
 • ESPECIALISTA EN BIOPATOLOGIA CLÍNICA: del 15 al 22 de febrer de 2017.
Procediment:

Una vegada que la direcció d'estudis selecciona y admet l'alumnat, el Centre de Formació CONTÍNUA de la UA enviarà a l'alumnat la clau d'accés a UACLOUD (campus virtual) per correu electrònic. L'alumnat ha de fer l'automatrícula a través d'UACLOUD.

El Centre de Formació CONTÍNUA de la UA pot sol·licitar a l'alumnat documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades, inclosa la legalització dels documents expedits en l'estranger. En el cas en què no es puga homologar el títol se sol·licitarà un informe tècnic de la Universitat d'origen.

Si el nombre de persones matriculades no supera el mínim, la Universitat d'Alacant pot resoldre la no realització de l'estudi.

INFORMACIÓ

Informació acadèmica i estudis:

Dr. Joaquín De Juan Herrero (jdj@ua.es)

Informació administrativa i preinscripcions:

Departament de Biotecnologia (dbt@ua.es)
Universitat d'Alacant
Campus de Sant Vicent del Raspeig
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Tel: (+34) 96 590 3999

.

Departament de Biotecnologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3999

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464