Saltar apartados

II Màster en Fertilitat Humana (curs 2016-17)

INFORMACIÓ GENERAL

El MÀSTER EN FERTILITAT HUMANA és un Títol Propi de Postgrau de la Universitat d'Alacant (UA) amb un programa docent i professional en Reproducció Humana. S'organitza des del Departament de Biotecnologia de la UA en col·laboració amb la Unitat de Reproducció Humana de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, i la Clínica IVF-Spain de reproducció humana d'Alacant a través de la Càtedra de Fertilidad Humana de la UA.

 • Dirigit a: persones amb titulació superior universitària que, per la seua formació (Biotecnologia, Medicina, Biologia, Bioquímica, Química, Farmàcia, Veterinària, Odontologia, Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició i Dietètica, Podologia, Òptica i Optometria i afins) o pel seu interès professional i investigador, desitgen especialitzar-se en els coneixements, mètodes i tècniques en Biologia de la Reproducció. També podrà accedir al Màster l'alumnat que curse un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a obtenir-lo.
 • Modalitat d'impartició: presencial. S'intentarà facilitar al màxim la compatibilitat per a qui treballe.
 • Dates: el Màster començarà el 2 de novembre de 2016 i finalitzarà el 20 de setembre de 2017.
 • Preu: les taxes de matrícula són 5.400 euros.
 • Lloc: l'activitat teòrica es desenvoluparà principalment en les instal·lacions del Departament de Biotecnologia de la Universitat d'Alacant i la major part de l'activitat pràctica en la Unitat de Reproducció de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València i/o en la Clínica IVF-Spain de reproducció humana d'Alacant, depenent del perfil de l'alumne.
 • Nombre de places oferides: 15.

OBJECTIUS

L'objectiu general d'aquest Màster propi és proporcionar una formació interdisciplinària actualitzada sobre els coneixements en Biologia de la Reproducció que permeten l'adquisició de competències per a la recerca i l'acompliment professional amb un alt nivell d'excel·lència.

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D'ESTUDIS

Directora del Màster: Dra. Mª José Gómez Torres. Professora Titular de Biologia Cel·lular del Departament de Biotecnologia i Directora de la Càtedra de Fertilidad Humana de la UA.

Coordinador del Màster: Dr. Alejandro Romero Rameta. Professor Contractat Doctor del Departament de Biotecnologia.

PROFESSORAT

El Màster serà impartit per professorat qualificat del Departament de Biotecnologia de la UA, per professionals amb més de 20 anys d'experiència docent i investigadora en el camp de la ginecologia, obstetrícia i reproducció assistida de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València i de la Clínica de Reproducció IVF Spain d'Alacant.

CONTINGUTS

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER EN FERTILITAT HUMANA

Mòduls

Assignatures

Crèdits

ECTS

1. Bases conceptuals

Mètodes i tècniques en Biologia Cel·lular, Molecular i Immunologia

8

Aplicacions de la Immunologia en Biotecnologia i Biomedicina

8

Disseny experimental, tractament de dades i difusió de la producció científica

6

2. Fertilitat Humana

Bases cel·lulars i moleculars de Biologia de la Reproducció

3

Laboratori d'Andrologia Clínica

9

Laboratori d'Embriologia Clínica

9

Tècniques de Reproducció Assistida

9

3. TFM

Treball Fi De Màster en Fertilitat Humana

8

 

COMPETÈNCIES

Generals:
 • Interrelacionar els coneixements bàsics de la Biologia de la Reproducció amb la finalitat d'abordar problemes des de diverses perspectives, i relacionar la recerca bàsica amb la pràctica clínica.
 • Desenvolupar la capacitat de recerca independent i aplicar els experimentals en la resolució de problemes.
 • Saber accedir a la documentació científica i analitzar la informació rellevant per al disseny experimental en projectes de recerca.
 • Reflexionar i emetre judicis a partir de la informació arreplegada en diferents fonts.
 • Conèixer la seua responsabilitat social i ètica en la presa de decisions.
 • Desenvolupar competències per a la comunicació oral i escrita de treballs científics i de defensa de projectes de recerca.
Específiques:
 • Identificar els aspectes rellevants de la biologia cel·lular i de la reproducció que permeten l'avanç del coneixement en la fertilitat humana.
 • Conèixer i descriure les diferències anatòmiques i fisiològiques de l'aparell reproductor masculí i femení.
 • Conèixer els mecanismes cel·lulars de la fecundació humana, desenvolupament embrionari i implantació.
 • Aplicar els coneixements adquirits al diagnòstic de l'esterilitat i infertilitat
 • Identificar les causes d'esterilitat i infertilitat per al seu posterior tractament.
 • Conèixer i aplicar les tècniques de reproducció humana assistida per a realitzar els tractaments que cada cas requereix.
 • Utilitzar equips i eines del camp de la biologia cel·lular i molecular per a la seua posterior aplicació en el camp de la recerca en fertilitat humana.
 • Conèixer els aspectes legals associats a les tècniques de reproducció assistida.
 • Valorar els aspectes ètics associats a les tècniques de reproducció assistida.
 • Processar i analitzar dades amb mètodes estadístics per a emetre conclusions.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

De cada mòdul s'avaluarà l'adquisició dels objectius a través de treballs i/o exàmens sobre els continguts. D'altra banda el Treball Fi de Màster serà avaluat per un tribunal (d'entre el professorat del Màster), ja que tots els alumnes hauran de superar aquesta activitat per a l'obtenció del títol corresponent.

CALENDARI

Des de l'inici del màster fins a finals de novembre s'impartirà de forma intensiva la principal part teòrica, composta per les assignatures: Mètodes i tècniques en biologia cel·lular, molecular i immunologia; Aplicacions de la immunologia en biotecnologia i biomedicina; Disseny experimental, tractament de dades i difusió de la producció científica; i Bases cel·lulars i moleculars de biologia de la reproducció.

A partir de desembre, començaran els torns rotatoris de les pràctiques durant dos mesos de forma intensiva als matins en grups de dues persones.

S'informarà amb major detall en la reunió presencial del 27 de juliol de 2016 que es convocarà per part de la direcció del màster amb les persones preinscrites en el primer termini d'inscripció.

PREINSCRIPCIÓ

IMPORTANT: MÀSTER COMPLETAT EN EL PRIMER TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ

 • Primer termini de preinscripció: del 9 de juny al 25 de juliol de 2016. Si no es cobreixen totes les places oferides s'obrirà un segon termini de preinscripció.

L'equip de direcció convocarà per al dia 27 de juliol una reunió presencial per a qui ha sol·licitat la preinscripció en el primer termini, amb la finalitat d'informar sobre el desenvolupament del màster.

 • Segon termini de preinscripció: del 6 al 18 de setembre de 2016.

Si alguna persona està interessada a realitzar aquest estudi i la preinscripció ja ha finalitzat, pot contactar amb la secretaria del departament per si hi haguera alguna vacant i encara fóra possible la matriculació.

Documentació necessària:
 • Sol·licitud d'inscripció.
 • Fotocòpia COMPULSADA/ACARADA del títol que li dóna accés a l'estudi.
  • Si realitza la preinscripció presencialment en la secretaria del departament, haurà d'aportar:
   • una fotocòpia del títol i mostrar el títol original per a realitzar l'acarament; o en el seu lloc
   • una fotocòpia compulsada del títol.
  • Si realitza la preinscripció enviant la documentació per correu postal, haurà d'aportar la fotocòpia compulsada del títol.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Formació acadèmica i, si escau, entrevista i prova d'accés.

AUTOMATRÍCULA

Termini: de l'1 al 10 d'octubre de 2016.

Procediment:

Una vegada que la direcció del màster selecciona i admet l'alumnat, el Centre de Formació CONTÍNUA de la UA enviarà a l'alumnat la clau d'accés a UACLOUD (campus virtual) per correu electrònic. L'alumnat ha de fer l'automatrícula a través d'UACLOUD.

El Centre de Formació CONTINUA de la UA podrà sol·licitar a l'alumnat documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades, inclosa la legalització dels documents expedits en l'estranger. En el cas en què no es puga homologar el títol se sol·licitarà un Informe Tècnic de la Universitat d'origen.

Si el nombre persones matriculades no supera el mínim, la Universitat d'Alacant pot resoldre la no realitzaciò del Màster.

FORMES DE PAGAMENT DE LES TAXES DE MATRÍCULA

Es pot fer en un únic pagament o dividir-ho en tres pagaments: el primer pagament (50% del total) s'ha de fer en el termini màxim de deu dies des de la realització de l'automatrícula per part de l'alumnat i no es pot domiciliar. El segon i tercer pagament (25% del total cadascun) es faran al gener i març de 2017, respectivament, i sí que es poden domiciliar.

INFORMACIÓ I CONTACTE

 

Informació administrativa i preinscripcions:

Departament de Biotecnologia (dbt@ua.es)
Universitat d'Alacant
Ctra. Sant Vicent, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Tel: (+34) 96 590 39 99

.

Departament de Biotecnologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3999

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464