Saltar apartados

III Màster en Fertilitat Humana (curs 2017-18)


INFORMACIÓ GENERAL

La tercera edició del MÀSTER EN FERTILITAT HUMANA (curs 2017-18) és un Títol Propi de Postgrau de la Universitat d'Alacant (UA) amb un programa docent i professional en Reproducció Humana. S'organitza des del Departament de Biotecnologia de la UA en col·laboració amb la Unitat de Reproducció Humana de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, i la Clínica IVF-Spain de reproducció humana d'Alacant a través de la Càtedra Human Fertility de la UA.

 • Dirigit a: persones amb titulació superior universitària que, per la seua formació (Biotecnologia, Medicina, Biologia, Bioquímica, Química, Farmàcia, Veterinària, Odontologia, Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició i Dietètica, Podologia, Òptica i Optometria i afins) o pel seu interès professional i investigador, desitgen especialitzar-se en els coneixements, mètodes i tècniques en Biologia de la Reproducció. També podrà accedir al Màster l'alumnat universitari que curse un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a per a obtenir-lo.
 • Modalitat d'impartició: presencial. S'intentarà facilitar al màxim la compatibilitat per a qui treballe.
 • Dates de realització: del 2 de novembre de 2017 al 20 de setembre de 2018.
 • Preu: 5.400 euros.
 • Lloc: l'activitat teòrica es desenvoluparà principalment en les instal·lacions del Departament de Biotecnologia de la Universitat d'Alacant i la major part de l'activitat pràctica en la Unitat de Reproducció de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València i/o en la Clínica IVF-Spain de reproducció humana d'Alacant, depenent del perfil de l'alumne.

OBJECTIUS

L'objectiu general d'aquest Màster propi és proporcionar una formació interdisciplinària actualitzada sobre els coneixements en Biologia de la Reproducció que permeten l'adquisició de competències per a la recerca i l'acompliment professional amb un alt nivell d'excel·lència.

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D'ESTUDIS

Directora del Màster: Dra. Mª José Gómez Torres. Professora Titular de Biologia Cel·lular del Departament de Biotecnologia i Directora de la Càtedra Human Fertility de la UA.

Coordinador del Màster: Dr. Alejandro Romero Rameta. Professor Contractat Doctor del Departament de Biotecnologia.

PROFESSORAT

El Màster serà impartit per professorat qualificat del Departament de Biotecnologia de la UA, per professionals amb més de 20 anys d'experiència docent i investigadora en el camp de la ginecologia, obstetrícia i reproducció assistida de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València i de la Clínica de Reproducció IVF Spain d'Alacant.

CONTINGUTS

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER EN FERTILITAT HUMANA

Mòduls

Assignatures

Crèdits

ECTS

1. Bases conceptuals

Mètodes i tècniques en Biologia Cel·lular, Molecular i Immunologia

8

Aplicacions de la Immunologia en Biotecnologia i Biomedicina

8

Disseny experimental, tractament de dades i difusió de la producció científica

6

2. Fertilitat Humana

Bases cel·lulars i moleculars de Biologia de la Reproducció

3

Laboratori d'Andrologia Clínica

9

Laboratori d'Embriologia Clínica

9

Tècniques de Reproducció Assistida

9

3. TFM

Treball Fi De Màster en Fertilitat Humana

8

 

COMPETÈNCIES

Generals:
 • Interrelacionar els coneixements bàsics de la Biologia de la Reproducció amb la finalitat d'abordar problemes des de diverses perspectives, i relacionar la recerca bàsica amb la pràctica clínica.
 • Desenvolupar la capacitat de recerca independent i aplicar els experimentals en la resolució de problemes.
 • Saber accedir a la documentació científica i analitzar la informació rellevant per al disseny experimental en projectes de recerca.
 • Reflexionar i emetre judicis a partir de la informació arreplegada en diferents fonts.
 • Conèixer la seua responsabilitat social i ètica en la presa de decisions.
 • Desenvolupar competències per a la comunicació oral i escrita de treballs científics i de defensa de projectes de recerca.
Específiques:
 • Identificar els aspectes rellevants de la biologia cel·lular i de la reproducció que permeten l'avanç del coneixement en la fertilitat humana.
 • Conèixer i descriure les diferències anatòmiques i fisiològiques de l'aparell reproductor masculí i femení.
 • Conèixer els mecanismes cel·lulars de la fecundació humana, desenvolupament embrionari i implantació.
 • Aplicar els coneixements adquirits al diagnòstic de l'esterilitat i infertilitat
 • Identificar les causes d'esterilitat i infertilitat per al seu posterior tractament.
 • Conèixer i aplicar les tècniques de reproducció humana assistida per a realitzar els tractaments que cada cas requereix.
 • Utilitzar equips i eines del camp de la biologia cel·lular i molecular per a la seua posterior aplicació en el camp de la recerca en fertilitat humana.
 • Conèixer els aspectes legals associats a les tècniques de reproducció assistida.
 • Valorar els aspectes ètics associats a les tècniques de reproducció assistida.
 • Processar i analitzar dades amb mètodes estadístics per a emetre conclusions.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

De cada mòdul s'avaluarà l'adquisició dels objectius a través de treballs i/o exàmens sobre els continguts. D'altra banda el Treball Fi de Màster serà avaluat per un tribunal (d'entre el professorat del Màster), ja que tots els alumnes hauran de superar aquesta activitat per a l'obtenció del títol corresponent.

CALENDARI

Des de l'inici del màster fins a finals de novembre s'impartirà de forma intensiva la principal part teòrica, composta per les assignatures: Mètodes i tècniques en biologia cel·lular, molecular i immunologia; Aplicacions de la immunologia en biotecnologia i biomedicina; Disseny experimental, tractament de dades i difusió de la producció científica; i Bases cel·lulars i moleculars de biologia de la reproducció.

A partir de desembre, començaran els torns rotatoris de les pràctiques durant dos mesos de forma intensiva als matins en grups de dues persones.

S'informarà amb major detall en la reunió presencial del 26 de juliol de 2017 que es convocarà per part de la direcció del màster amb les persones preinscrites en el primer termini d'inscripció.

PREINSCRIPCIÓ

PERQUÈ LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ TINGA VALIDESA, SERÀ NECESSARI EMPLENAR EL FORMULARI ELECTRÒNIC DE PREINSCRIPCIÓ I PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE S'INDICA EN ESTE APARTAT

 

Formulari electrònic de preinscripció.

 • Primer termini de preinscripció: del 3 al 24 de juliol de 2017. Si no es cobreixen totes les places oferides s'obrirà un segon termini de preinscripció.

L'equip de direcció convocarà per al dia 26 de juliol, a les 12:30 hores, una reunió presencial per a qui ha sol·licitat la preinscripció en el primer termini, amb la finalitat d'informar sobre el desenvolupament del màster.

 • Segon termini de preinscripció: del 4 al 30 de setembre de 2017.

Si alguna persona està interessada a realitzar aquest estudi i la preinscripció ja ha finalitzat, pot contactar amb la secretaria del departament per si hi haguera alguna vacant i encara fóra possible la matriculació.

Documentació necessària:
 1. Fotocòpia COMPULSADA/ACARADA del títol universitari (en el cas d'haver finalitzat els estudis universitaris).
  • Si realitza la preinscripció presencialment en la secretaria del departament, haurà d'aportar:
   • una fotocòpia del títol i mostrar el títol original per a realitzar l'acarament; o en el seu lloc
   • una fotocòpia compulsada del títol.
  • Si realitza la preinscripció enviant la documentació per correu postal, haurà d'aportar la fotocòpia compulsada del títol. No serà vàlida si s'envia escanejada (només serveix per a avançar la tramitació).
 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 2. Fotocòpia de l'expedient acadèmic (serveix la fitxa informativa) en el qual s'indique la càrrega horària dels estudis que li donen accés. En el cas que li resten menys de 18 crèdits per a finalitzar els seus estudis, és imprescindible el certificat de l'expedient acadèmic.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Formació acadèmica i, si escau, entrevista i prova d'accés.

AUTOMATRÍCULA

Termini: del 2 al 16 d'octubre de 2017.

Procediment:

Una vegada que l'alumnat ha sigut seleccionat i admès per la Directora del Master, el Centre de Formació CONTÍNUA enviarà a l'alumnat la clau d'accés a UACLOUD (campus virtual) per correu electrònic. L'alumnat ha de fer l'automatrícula a través d'UACLOUD.

El Centre de Formació CONTÍNUA podrà sol·licitar a l'alumnat documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades, inclosa la legalització dels documents expedits en l'estranger. En el cas en què no es puga homologar el títol se sol·licitarà un Informe Tècnic de la Universitat d'origen.

Si el nombre persones matriculades no supera el mínim, la Universitat d'Alacant pot resoldre la no realitzaciò del Màster.

FORMES DE PAGAMENT DE LES TAXES DE MATRÍCULA

Es pot fer en un únic pagament o dividir-ho en tres pagaments: el primer pagament (50% del total) s'ha de fer en el termini màxim de deu dies des de la realització de l'automatrícula per part de l'alumnat i no es pot domiciliar. El segon i tercer pagament (25% del total cadascun) es faran al gener i març de 2018, respectivament, i sí que es poden domiciliar (sempre que s'adjunte emplenat l'imprès d'ordre de domiciliació).

En aquest estudi és obligatori seleccionar durant l'automatrícula algun de les assegurances voluntàries que s'ofereixen.

INFORMACIÓ I CONTACTE

 

Informació administrativa i preinscripcions:

Departament de Biotecnologia (dbt@ua.es)
Universitat d'Alacant
Ctra. Sant Vicent, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Tel: (+34) 96 590 39 99

.

Departament de Biotecnologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3999

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464