Saltar apartados

VI Màster en Medicina Reproductiva 2017-18

INFORMACIÓ GENERAL

La sisena edició del MÀSTER EN MEDICINA REPRODUCTIVA, curs 2017-18, és un Títol de Postgrau Propi sorgit de la col·laboració entre el Departament de Biotecnologia de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant (UA) i l'Institut Bernabeu d'Alacant (IB) , a través de la Càtedra de Medicina de la Reproducció.

Com a organitzadors del Màster, el Departament de Biotecnologia i l'Institut Bernabeu aporten les seues instal·lacions per a la realització de les sessions teòriques i pràctiques.

El Màster està dirigit a les persones amb titulació superior universitària que per la seua formació (Biotecnologia, Medicina, Biologia, Bioquímica, Química, Farmàcia, Veterinària, Odontologia, Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició i Dietètica, Podologia, Òptica i Optometria i afins) o pel seu interès professional i investigador, desitgen especialitzar-se en els coneixements, mètodes i tècniques de la Biologia i Medicina Reproductiva Humana.

També podrà accedir al Màster l'alumnat que es trobe cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció (s'ha de tenir en compte que si s'ha superat el Treball Fi de Grau però queda alguna assignatura pendent de superar, no apareixeran en el certificat acadèmic com superats els crèdits del Treball Fi de Grau).

OBJECTIUS

El constant desenvolupament i millora de les tècniques de reproducció assistida estan determinant cada vegada més la necessitat d'oferir programes específics, actualitzats i multidisciplinaris, dirigits a formar, a nivell teòric i sobretot pràctic, especialistes en aquesta important àrea de les Ciències de la Salut.

Per açò, el principal objectiu del Màster és dur a terme una exhaustiva formació d'excel·lència per a futurs professionals en aquest emergent camp de les Ciències de la Salut.

PROFESSORAT

El Màster serà impartit per professorat del Departament de Biotecnologia de la Facultat de Ciències de la UA, per facultatius/especialistes de l'Institut Bernabeu i per experts d'altres universitats i hospitals nacionals i internacionals.

CONTINGUTS I CALENDARI

El Màster començarà el 18 d'octubre de 2017 i finalitzarà el 29 de juny de 2018.

El Màster, de 600 hores de durada (60 crèdits), està estructurat en quatre grans mòduls: un mòdul teòric semipresencial de 140 hores (14 crèdits) i tres mòduls pràctics, aquests últims amb una durada total de 400 (40 crèdits). Les pràctiques seran presencials i tindran lloc en els laboratoris del Departament de Biotecnologia i de l'Institut Bernabeu. Les 60 hores restants (6 crèdits) estaran dedicades a la realització, presentació i defensa del Treball Fi de Màster.

MÒDUL 1 (TEÒRIC): Conceptes, mètodes i fonts de la Medicina Reproductiva.

El mòdul teòric serà desenvolupat "on-line" durant els mesos d'octubre de 2017 fins a abril de 2018. A més, tindrà lloc la celebració de jornades formatives en Medicina Reproductiva, presencials i intensives, sobre temes específics d'actualitat impartits per personal docent i investigador de primer nivell.

MÒDUL 2 (PRÀCTIC): Laboratori d'Andrologia i Embriologia Clínica.

 • Organització i funcionament del laboratori de Reproducció Assistida.
 • Controls integrals de qualitat en el laboratori d'Andrologia i FIV.
 • Seminograma. Criteris OMS 2010.
 • Tècniques de capacitació espermática.
 • Tècniques de congelació de semen.
 • Funcionament d'un banc de semen.
 • Tècniques complementàries en Andrologia.
 • Tècniques avançades en Andrologia.
 • Tècniques de microscopia.
 • Protocols específics de treball: de l'ovòcit al blastòcit.
 • Tècniques de micromanipulació.
 • Transferència embrionària.
 • Vitrificació de gàmetes i embrions.
 • Funcionament d'una banc d'ovòcits i embrions.

MÒDUL 3 (PRÀCTIC): Laboratori de Biologia Molecular i Genètica.

 • Controls de qualitat en els laboratoris de Biologia Molecular i Genètica.
 • Tècniques diagnòstiques per al diagnòstic de la infertilitat.
 • Diagnòstic genètic en cèl·lula única.
 • Estudi genètic de malalties i consell genètic.
 • Diagnòstic prenatal després d'amniocentesi i biòpsia corial.
 • Estudis de raspats.
 • Altres tècniques d'interès: proves de paternitat, petjada genètica, tipat HPV, estudi de trombofílies, etc.

MÒDUL 4 (PRÀCTIC): Pràctica clínica en Medicina Reproductiva i Obstetrícia.

 • Estudi de la parella com a problema reproductiu. Consulta de fertilitat.
 • Tractament d'estimulació ovàrica per a tècniques de reproducció assistida.
 • Procediment d'ovodonació.
 • Tècniques quirúrgiques.
 • Controls en la dona embarassada. Diagnòstic prenatal.
 • Estudis de raspats.

 

PREINSCRIPCIÓ

PERQUÈ LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ TINGA VALIDESA, SERÀ NECESSARI EMPLENAR EL FORMULARI ELECTRÒNIC DE PREINSCRIPCIÓ I PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE S'INDICA EN ESTE APARTAT

 

Formulari electrònic de preinscripció.

 • Primer termini de preinscripció: del 3 al 24 de juliol de 2017. Si no es cobreixen totes les places oferides s'obrirà un segon termini de preinscripció.
 • Segon termini de preinscripció: del 4 al 30 de setembre de 2017.

 

Si alguna persona està interessada a realitzar aquest estudi i la preinscripció ja ha finalitzat, pot contactar amb la secretaria del departament per si hi haguera alguna vacant i encara fóra possible la matriculació.

Documentació necessària:
 1. Fotocòpia COMPULSADA/ACARADA del títol universitari (en el cas d'haver finalitzat els estudis universitaris).
  • Si realitza la preinscripció presencialment en la secretaria del departament, haurà d'aportar una fotocòpia del títol i mostrar el títol original per a realitzar l'acarament, o en el seu lloc, una fotocòpia compulsada del títol.
  • Si realitza la preinscripció enviant la documentació per correu postal, haurà d'aportar la fotocòpia acarada/compulsada del títol. No serà vàlida si s'envia escanejada (només serveix per a avançar la tramitació).
 1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 2. Fotocòpia de l'expedient acadèmic (serveix la fitxa informativa) en el qual s'indique la càrrega horària dels estudis que li donen accés.
  • En el cas que li resten menys de 18 crèdits per a finalitzar els seus estudis, és imprescindible el certificat de l'expedient acadèmic.
 3. Curriculum Vitae que incloga fotografia de grandària carnet.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Expedient acadèmic, formació prèvia i, si escau, entrevista i prova d'accés.

AUTOMATRÍCULA

Termini: del 2 al 16 d'octubre de 2017.

Procediment:

Una vegada que l'alumnat ha sigut seleccionat i admès per la Directora d'Estudis, el Centre de Formació CONTINUA enviarà a l'alumnat la clau d'accés a UACLOUD (Campus Virtual) per correu electrònic. L'alumnat realitzarà l'automatrícula a través d'UACLOUD.

El Centre de Formació CONTINUA podrà sol·licitar a l'alumnat documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades, inclosa la legalització dels documents expedits en l'estranger. En el cas en què no es puga homologar el títol se sol·licitarà un Informe Tècnic de la Universitat d'origen.

Si el nombre de persones matriculades no supera el mínim, la Universitat d'Alacant pot resoldre la no realització de l'estudi.

TAXES DE MATRÍCULA

L'import de les taxes de matrícula és de 4.500 euros i podrà realitzar-se en un únic pagament o dividir-ho en tres pagaments: el primer pagament (50% del total) es realitzarà en el termini màxim de deu dies des de la realització de l'automatrícula per part de l'alumnat i no podrà ser domiciliat. El segon i tercer pagament (25% del total cadascun) es realitzaran al gener i març de 2018, respectivament, i sí que podran ser domiciliats (sempre que s'adjunte emplenat l'imprès d'ordre de domiciliació).

En aquest estudi és obligatori seleccionar durant l'automatrícula algun de les assegurances voluntàries que s'ofereixen.

INFORMACIÓ I CONTACTE

Coordinador del Màster: Dr. José Luis Girela López (girela@ua.es)

Coordinador Instituto Bernabeu: Dr. Jorge Ten (jten@institutobernabeu.com)

 

Informació administrativa i preinscripcions:

Departament de Biotecnologia (dbt@ua.es)
Universitat d'Alacant
Ctra. Sant Vicent, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Tel: (+34) 965 90 39 99

 

ORGANITZA

              logo institut bernabeu

COL·LABORA

 

logo fundacion rafael bernabeu

.

Departament de Biotecnologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3999

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464